Industrilokal; ca 6 000 m² fördelat på produktions-, kontors och lagerytor. Iordningställd tomtmark förberedd för utbyggnad.  
  Industrihotell med flera hyresgäster. Totalt 15 000 m² samt lagertält 1 000 m².  
  Kontorshotell, ca 3 600 m²  
  Fastighet innefattande kontor, försäljning samt lager, ca 500 m².  
  F.d. Tingshus. Kontorslokal 880 m². Magnifik f.d tingssal.  
 
joycasino casino